Garantie en klachten

Je hebt 7 dagen garantie op je nagels. Is er binnen die tijd iets niet goed, meld dit dan, dan kunnen we het kosteloos oplossen. 

Afhankelijk van de klacht, kunnen er na deze periode kosten in rekening gebracht worden voor reparatie.

Garantie vervalt als je met chemicalien in aanraking bent geweest zonder handschoenen, en bij pulken, trekken of bijten.

Op werkdagen tussen 8.30 en 9.00 uur plannen wij tijd in voor eventuele klachten en/of reparaties.